0212 362 06 00

GİZLİLİK PROTOKOLÜ

İşbu Gizlilik Protokolü Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm A.Ş. (“Fleetcorp”) tarafından Fleetcorp’un gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

Neden Kişisel Verilerinize İhtiyacımız Var?

Fleetcorp veya Fleetcorp ile bağlı diğer şirketler, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (bilgisayar IP numarası, isim, soy isim, yaş, e-posta, telefon vb…) sizlerden talep etmekte veya kendisi çerezler aracılığı ile istatistiki birtakım bilgileri toplamaktadır. Zorunlu olmamakla birlikte çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizi Fleetcorp veya Fleetcorp ile bağlı diğer şirketlerle paylaştığınızda, Fleetcorp veya Fleetcorp ile bağlı diğer şirketlerin bu verileri otomatik yollarla elde etmesine, kaydetmesine, depolamasına, muhafaza etmesine, düzenlemesine ve işlemesine izin vermektesiniz.

Ne Tür Teknolojiler Kullanıyoruz?

Fleetcorp olarak, sizlerin tercihlerinizi daha iyi anlamamızı ve internet sitemizin hangi sayfalarını daha çok ziyaret ettiğinizi öğrenmemizi sağlayan; internet sitesi, çevrimiçi hizmetleri, etkileşimli uygulamaları, e-posta iletileri ve reklamları, piksel etiketleri, internet işaretçileri gibi çerezler ile diğer teknolojileri kullanmaktayız.

Aynı zamanda, kişisel olmayan verilerinizin, kişisel verilerinizle birleştirilmesi halinde veya başta Kişisel Verileri Koruma Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca bir verinin kişisel veri olarak değerlendirilmesinin zorunlu olduğu hallerde de bu tarz bilgiler çerezler ile diğer teknolojiler tarafından kişisel verileriniz olarak değerlendirilecek; bu Gizlilik Protokolü’nün hükümlerine tabi olacaktır.

Bununla birlikte, Fleetcorp ve Fleetcorp ile bağlı diğer şirketler, sizin görebileceğiniz formatta e-posta alabilmeniz için bir takım URL bilgilerinize erişmek maksadıyla da çerezler ve diğer teknolojileri kullanabilmektedirler.

Fleetcorp ve Fleetcorp ile bağlı diğer şirketler, sizin ilgi alanınızda bulunan reklam ve diğer tanıtımlardan haberdar olmanız için de çerezler ile diğer teknolojileri kullanmaktadır. Bu bağlamda gerek Fleetcorp’un internet sitesinde gerekse sizinle iletişim kurduğumuzda kendinizle alakalı reklamlarla karşılaşabilirsiniz.

Verileri Nasıl Kullanıyoruz?

Fleetcorp ve Fleetcorp ile bağlı diğer şirketler, verilerinizi sizin bilginiz dâhilinde ve açık rızanızla, bu Gizlilik Protokolü’nün amaçlarıyla ölçülü biçimde işlemektedir. Ancak verilerinizin doğru ve güncel olmaması halinde bu Gizlilik Protokolü’nün amacı çerçevesinde size sunduğu hizmet kalitesini yükseltmesi mümkün olmayacağından bundan doğan zararlardan sorumlu değildir.

Fleetcorp ve Fleetcorp ile bağlı diğer şirketler sizin verilerinizi sadece işlemlerin gerçekleşebilmesi için gerekli olan süre kadar ve sadece bu Gizlilik Protokol’ünün amaçları doğrultusunda başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili mevzuata, dürüstlük ve ahlak kuralına uygun olarak kullanmaktadır. Kişisel verileriniz hiçbir suretle işlenme amaçlarını aşacak süreyle saklanmamakta ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Verileriniz, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır.

Üçüncü Parti Sitelere Bağlantılarına (Linklere) Dair

Fleetcorp ve Fleetcorp ile bağlı diğer şirketler, internet sitesindeki bağlantılar aracılığıyla ulaşacağınız üçüncü kişilere ait internet sitelerinin gizlilik ilkeleri hakkında bir garanti vermez, bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, geçiş yapılan sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.

Questions? Feedback? powered by Olark live chat software